Coaching

"Jag vill inspirera och bidra med min energi och mitt engagemang."

Christina Skarin

Coacherbjudanden

 

Individuell coaching

I varje möte väljer den som blir coachad samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar medvetenhet och får den som blir coachad att öka sin självinsikt. Coachingen inriktar sig på var den som blir coachad befinner sig idag och vad den är beredd att göra för att ta sig till sitt önskade läge.


Företagsanpassad coaching

Företaget väljer ett övergripande mål som företaget vill uppnå genom coachingen. Coachingen sker sedan individuellt med medarbetarna som i sin tur sätter individuella mål som strävar mot det övergripande företagsmålet. Jag som coach säkerställer att de  individuella målen ligger i linje med det övergripande målet. Övergripande frågeställningar ett företag kan ha är:

  • Hur kan vi stärka vår företagskultur?
  • Hur blir vi mer affärsmässiga?
  • Hur kan vi använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt?


Ledarskapscoaching

Syftet med ledarskapscoaching är att medvetandegöra för ledaren vad som fungerar bra i ledarskapet och vad det finns för förbättringsområden. Vad är möjligt när en ledare leder med sin fulla kraft?


Gruppcoaching

Via gruppcoaching skapas samhörighet i gruppen. Tillsammans bestämmer gruppen vad ämnet är för coachingen och vad man vill uppnå med coachingen. Gruppcoaching är en dynamiskt process som ökar förtroende, kreativitet och fokus på det som ger ett mervärde, både individuellt och i gruppen.


Mentorcoaching

Syftet med mentorcoaching är att slipa coachfärdigheterna för coacher som vill bli certifierade på ACC och PCC nivå.

epost: christina@skarins.se           mobil: 0708 27 76 33

Vad har coachingen givit?


"Jag har fått en tydligare bild av vad jag vill uppnå med mitt ledarskap samt att jag hittat en stil jag är nöjd med och som jag lyckats implementera till stor del".


"Jag har gått igenom en stor personlig samt arbetsmässig utmaning och har fått stöd för att på bästa sätt gå igenom den resan. Idag är jag en bättre medarbetare och en mer självtrygg arbetsperson".


"Less is more. More focus on relevant issues. Take time for reflecting".


“Denna höst har varit avgörande för min del och jag är mycket glad över den coaching vi har haft tillsammans”,


Christina som coach:


”Christina är kunnig och driver coachingen framåt i positiv riktning. Bra coach!”


“…jag älskar din energi och närvaro”


“Very good coaching......”