Coach på jobbet

"Jag vill inspirera och bidra med min energi och mitt engagemang."

Christina Skarin

Coach på jobbet


Varför coach på jobbet?

När de anställda får möjlighet till coaching , så skapas utrymme för lärande, utveckling och ett gott företagsklimat. Det leder i sin tur till ökad motivation och måluppfyllelse, vilket gagnar både den enskilde individen och bidrar till företagets framgångar. Ökat välbefinnande för de anställda leder till förbättrat resultat för företaget!


Vad är coach på jobbet?

Coach på jobbet innebär att företaget väljer en eller flera dagar i månaden då jag är på företaget och coachar.  Coachingen kan beröra relationer på arbetsplatsen, planer för genomförande av arbetsuppgifter, prioriteringar och annat som den anställde vill förändra och förbättra.

Coach på jobbet är en investering som företaget väljer att göra och som innebär att de anställda, på ett enkelt sätt, får möjlighet till samtal med en professionell coach.


Vilka steg behöver tas för att få Christina på plats hos er?


Steg 1.

Jag träffar Er för ett samtal kring behov, upplägg och förväntningar. Hur ofta vill Ni att jag ska vara på företaget? Vill företaget sätta ett övergripande mål som sedan ligger till grund för coachingen av de anställda? Är det valfritt för den anställde vad coachingen ska handla om? Det här några exempel på frågeställningar vid vårt första samtal.


Steg 2.

När vi är överens, kommer jag till Er och presenterar mig för de anställda, beskriver vad coaching är och varför jag kommer att vara på plats. Här finns alla möjligheter till att besvara frågor och funderingar.


Steg 3.

Företaget ansvarar för att jag har ett ledigt rum att föra samtalen i och ansvarar också för att informera mig om tidsbokningen. Jag kommer sedan ut till företaget och coachar!


Om det här låter spännande och intressant, hör av Er till mig så berättar jag mer!


epost: christina@skarins.se           mobil: 0708 27 76 33