Mentorcoaching

"Jag vill inspirera och bidra med min energi och mitt engagemang."

Christina Skarin

Mentorcoaching


När du ska certifiera dig på ACC nivå eller PCC nivå, kräver ICF att du ska ha 10 timmars mentorcoaching. Tre av timmarna behöver vara individuellt med en mentorcoach och sju timmar kan vara i grupp.


Jag har lång erfarenhet som mentorcoach och fördjupade mig ytterligare när jag gick utbildningen Mentor Coach for Credentialing Training Programme. Syftet för mig att gå utbildningen var att bli ännu säkrare på de 11 kärnkompetenserna och skillnaden på coaching på ACC nivå respektive PCC nivå. 


ICF har reviderat kärnkompetenserna och de kommer från 2021 att vara åtta istället för 11. Jag har under 2020 gått en utbildning för att sätta mig in i de nya kärnkompetenserna.


Jag arbetar som mentorcoach för Henley Business Scool.

  

Om mig som mentorcoach:


"Att ha dig som mentorcoach har varit en ögonöppnare. Du är lugn, insiktsfull, utmanande och engagerad som mentor och coach. Du lär ut förbehållslöst och jag kände mig utrustad med flera verktyg efter våra samtal. Oavsett avståndet mellan oss så kände jag mig trygg i din närhet och närvaro och längtade efter våra samtal."


"Thank you Christina! I am so grateful for all your mentorship."


epost: christina@skarins.se           mobil: 0708 27 76 33