Om Christina

“Learning is finding out what you already know. Doing is demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that they know just as well as you. You are all learners, doers, teachers.” ― author Richard Bach

Jag är utbildad civilekonom och marknadsekonom och har arbetat under ett flertal år som ekonom. De åren gav mig erfarenheter av arbetsdagar som kunde präglas av stress, hög belastning, knappa resurser och ökade krav. Det hade varit väldigt meningsfullt för mig att ha haft möjligheten till samtal med en professionell coach.


Då studievalet en gång i tiden blev att läsa ekonomi, var det mer mitt intellekt än mitt hjärta som styrde. När jag sedan började lyssna mer till vad jag egentligen ville, så har det tagit mig dit jag är idag. Det är en förmån att få arbeta med det som känns meningsfullt och som skapar mening för andra. Genom mitt yrke som coach och utbildare i coaching får jag följa med i processer när människor växer och utvecklas.


Min coaching vänder sig både mot företag och privatpersoner och jag har coachat inom branscher som skola, bank, IT, Telecom, vård och omsorg, fastighet, sport, energi, hälsa, konsult och modebranschen.


Jag utbildar och coachar både på svenska och engelska.Min bakgrund och kompetens:Coach certifieringar:

ICF Professional Certified Coach (PCC)

ICF Associated Certified Coach (ACC)


Diplomerade utbildningar:

Mentor Coach for Credentialing Training Programme Diplomerad Coachande Handledare

Diplomerad Professional Certified Coach (PCC)

Licensed practioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Diplomerad hypnoscoach

Diplomerad Associated Certified Coach (ACC)

Diplomerad akupressör

Diplomerad massör

Civilekonom

Diplomerad marknadsekonom (DRMI)


Samarbetspartners:

epost: christina@skarins.se           mobil: 0708 27 76 33