Seminarier och utbildningar

Seminarier och utbildningar

 

Coaching-en introduktion

  • Vad är coaching?
  • Hur kan ett coachsamtal se ut?
  • Vilka verktyg använder en coach?


I detta seminarium varvas teori med praktiska övningar under cirka tre timmar.


Det finns möjlighet att skräddarsy ett seminarium som passar just ert behov.

 

Coachande förhållningsätt - ett sätt att stärka kommunikationen mellan människor

Under en utbildningsdag så varvar vi teori med praktiska övningar.

  • Vad innebär ett coachande förhållningssätt?
  • Hur kan vi skapa förtroende och tillit?
  • Vikten av att lyssna på olika nivåer.
  • Hur ställer vi kraftfulla frågor som åstadkommer förändring?
  • Hur sätter vi mål som motiverar till handling?


Vi lär oss en coachmodell och får öva på att ha ett coachsamtal. Om fördjupad kunskap om coaching önskas så kan utbildningen anpassas och omfatta flera dagar.


Coaching Approach - a way to improve interaction with people

Jag har utbildat över 50 personer i ett globalt uppdrag.  Företaget har sett ett värde av att knyta ihop olika funktioner kring en gemensam värdegrund.
Om Christina som föreläsare och utbildare:

”Det var tydligt och bra med exempel, bra med övningar som vi fick prova på!”


”Bra, nyttigt, kul, lärorikt”


”Omväxlande (teori och praktik)”


”Bra fördelning av teori och praktiska övningar”


”Bra utstrålning!”


”Bra kroppsspråk, tal, kort och koncist!”


”Livfullt och engagerande!”


”Bra energi, tydligt, bra med egna korta uppgifter”


”Bygger upp förväntningar och presenterar innehållet på ett bra sätt”


Om Christina som utbildningscoach:

”Du har haft en smittande energi, att gå ifrån empatisk till att växla över till positivt stärkande är en fantastisk kunskap som jag hoppas kunna ta med mig på ett naturligt sätt.”


”Strukturerad och konstant närvarande, genuint nyfiken och empatisk.” - Mika Korjonen

epost: christina@skarins.se           mobil: 0708 27 76 33